top of page

Η αναζήτηση και διασφάλιση του επαγγελματικού μέλλοντος των παιδιών μας αποτελεί  αναμφίβολα κορυφαίο πρόβλημα της εποχής. Για το σκοπό αυτό, παρέχουμε  στους μαθητές μας το CareerGateTestK.17, τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, με τη μορφή της προσωπικής  έκθεσης. Το C.G.T. Κ.17, είναι ένα σύγχρονο, δοκιμασμένο, επιστημονικά ορθό και εύχρηστο τεστ σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, που μπορεί να βοηθήσει πρακτικά και άμεσα τους νέους, με τη συνδρομή των συμβούλων καριέρας, των εκπαιδευτικών και των γονέων, ώστε να πάρουν την πιο κρίσιμη απόφαση της ζωής τους, αυτή που αφορά την επιλογή σπουδών και επαγγέλματος.

Με το τεστ:

 1. Διερευνώνται η προσωπικότητα, οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντά σου και προσδιορίζονται οι σπουδές και τα επαγγέλματα που σου ταιριάζουν.
   

 2. Καταγράφονται οι διασυνδέσεις τους με το εκπαιδευτικό σύστημα και επισημαίνονται ποια από τα επαγγέλματα αυτά έχουν θετικές ή περιορισμένες προοπτικές στην ελληνική, κυπριακή και διεθνή αγορά εργασίας καθώς και οι πιθανές διέξοδοί τους σε άλλα επαγγέλματα ή εξειδικεύσεις.  (τεστ3)
   

 3. Χαρτογραφείται η προσωπικότητα του κάθε ατόμου, όπως κατανέμεται αναλογικά στους έξι τύπους προσωπικότητας του JohnHolland (πρακτικός, ερευνητικός, καλλιτεχνικός, κοινωνικός, επιχειρηματικός, οργανωτικός-συμβατικός)
   

 4. Εξετάζονται τα επίπεδα αυτοεικόνας, αποφασιστικότητας, συνέπειας και μεθοδικότητας που χαρακτηρίζουν. (τεστ1)
   

 5. Εμπεριέχεται αυτοματοποιημένος έλεγχος ειλικρίνειας που αποκλείει τη δυνατότητα να εκδοθούν αναξιόπιστα συμπεράσματα που δεν προκύπτουν από την πραγματική βούληση του χρήστη. 
   

 6. Αναφέροτναι τα 33 κυρίαρχα επαγγέλματα που σου ταιριάζουν, με αναφορά στις προοπτικές τους στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. (τεστ5)
   

 7. Η καρδιά του τεστ είναι η διασπορά των προσωπικών ενδιαφερόντων και κλίσεων κάθε ατόμου σε δεκαεπτά μεγάλες ομάδες και υποομάδες της «ταξινόμησης Κ.17», στις οποίες υπάγονται επαγγέλματα της ανώτερης, ανώτατης ή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. (τεστ2)
   

 8. Μετά από την κατηγοριοποίηση των ενδιαφερόντων σε 17 κατηγορίες, εξειδικεύονται σε 6 επικρατέστερες κατηγορίες επαγγελμάτων, που ταιριάζουν περισσότερο στον καθένα.

CareerGateTest K.17®

Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα

Το τεστ παρέχεται ατομικά σε ενδιαφερομένους μαθητές προκειμένου να τους βοηθήσουν στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό

 

Τι είναι;

Το CareerGateTest K.17 είναι ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που χαρτογραφεί την προσωπικότητα και καταγράφει με ακρίβεια τις πραγματικές κλίσεις, τις προτιμήσεις και τα επαγγέλματα που ταιριάζουν σε ένα άτομο.

 

Πώς υλοποιείται;

Το CareerGateTest Κ.17 χορηγείται εύκολα και σύντομα μέσω υπολογιστή σε περίπου μισή ώρα. Ο μαθητής απαντά με «ναι» ή «όχι», σε απλές ερωτήσεις, ενδιαφερόντων και προτιμήσεων, όπως π.χ. : «θα σε ενδιέφερε να διδάσκεις σε παιδιά;», «θα σε ενδιέφερε να μάθεις με ποιο τρόπο λειτουργεί μια ηλεκτρική μηχανή;». Οι απαντήσεις του συγκεντρώνονται αυτόματα σε ειδικό αρχείο λογισμικού.

 

Τι περιλαμβάνει;

Η εξατομικευμένη προσωπική έκθεση του Career Gate Test K.17, περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα: 
 

Διασπορά της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων και των κλίσεων του χρήστη στους έξι τύπους προσωπικότητας του Holland.
 

Διασπορά των επαγγελματικών κλίσεων του χρήστη στις δεκαεπτά μεγάλες ομάδες επαγγελμάτων και στις έξι επικρατέστερες ομάδες-υποομάδες της ταξινόμησης Κ.17.
 

Ανάδειξη 33 επαγγελμάτων που ταιριάζουν περισσότερο με την προσωπικότητα του χρήστη και αντιστοιχούν κυρίως σε επίπεδο ανώτερης,  ανώτατης ή και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.
 

Προσδιορισμό του εύρους των διεξόδων ενός επαγγέλματος σε άλλα επαγγέλματα ή ειδικότητες.
 

Έγχρωμα ιστογράμματα και πίνακες με αναλυτικά, περιεκτικά και κατανοητά κείμενα.
 

Η σπουδαιότητά του;

Το Career Gate Test K.17 έχει καταρτιστεί με βάση οικονομικά, ψυχομετρικά και εκπαιδευτικά δεδομένα και στηρίζεται σε πολυετείς έρευνες επιστημονικής ομάδας, υπό την αιγίδα του Θεόδωρου Κατσανέβα, Ph.D (L.S.E.), M.A. (Warwick), καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς και επισκέπτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στην οικονομική της εργασίας και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Το τεστ είναι επιστημονικά ορθό, σύντομο και κατανοητό, έχει σταθμιστεί και δοκιμαστεί με επιτυχία στην πράξη και μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην πλέον σημαντική απόφαση ζωής ενός ανθρώπου, αυτή για τη σωστή επιλογή σπουδών και επαγγέλματος.

 

Πώς θα βοηθήσει;

Το τεστ μέσω της προσωπικής έκθεσης του κάθε μαθητή εξάγει συγκεκριμένα αποτελέσματα προκειμένου να δείξει ποια επαγγέλματα ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά του. Σε συνδυασμό με την κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη και ανάλυση από έμπειρους και πιστοποιημένους συμβούλους, το τεστ μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο οδηγό που συμβάλει στις εύστοχες επιλογές σταδιοδρομίας. Με την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής, ο μαθητής είναι σε θέση να ανακαλύψει και να στοχεύσει σχολές και επαγγέλματα που ταιριάζουν με τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητά του.

Πότε πρέπει να το κάνω;

Η ιδανική ηλικία –λόγω και των ιδιαιτεροτήτων του εκπαιδευτικού μας συστήματος- για ένα μαθητή/τρια είναι όταν βρίσκεται στην Α’ Λυκείου, δίχως αυτό να σημαίνει πως και σε μεγαλύτερη ηλικία δεν μπορεί να υλοποιηθεί με εξίσου θετικά αποτελέσματα αλλά και να συμβάλει καθοριστικά στη λήψη εύστοχων αποφάσεων.

 

Που μπορώ να το κάνω;

Το τεστ υλοποιείται στους χώρους του Φροντιστηρίου.

πίνακας 1
πίνακας 2
ιστόγραμμα 2
ιστόγραμμα 3
ιστόγραμμα 4
 • Facebook - White Circle

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

MOTO NEW.jpg
bottom of page